Aiseesoft

Licensavtal för slutanvändare

VIKTIGT: LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL NOGGRANT. DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU KONTROLLERAR ATT DU KÖPER AISEESOFT-PROGRAM OCH ATT DU HAR REGISTRERTS SOM SLUTANVÄNDARE FÖR SYFTEN MED DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR AISEESOFT. OM DU INTE ÄR REGISTRERAD SOM SLUTANVÄNDARE HAR DU INGEN LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH DEN BEGRÄNSADE GARANTIN I DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL GÄLLER INTE.

Genom att ladda ner programvara från Aiseesoft från denna sida godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner sådana villkor, ladda inte ner programvaran. Villkoren i ett slutanvändarlicensavtal som medföljer en viss mjukvarufil vid installation eller nedladdning av programvaran ska ersätta villkoren nedan. Detta är ett juridiskt avtal mellan dig, slutanvändaren, och Aiseesoft Studio, utvecklaren av programmet ("Aiseesoft"), angående din användning av Aiseesofts produkter ("Programvara").

SOFTWARE PRODUKTLICENS

1. LICENSAVTAL

Detta licensavtal ger dig följande rättigheter med avseende på PROGRAMVARAN: Aiseesoft ger dig en icke-exklusiv, begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar licens för att installera och aktivera programvaran.

Den INDIVIDUELLA licensen kan endast användas på en dator för personlig och icke-kommersiell användning. Du får inte göra programvaran tillgänglig på ett nätverk, eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte först har köpt åtminstone en BUSINESS- eller MULTI-ANVÄNDARE-licens från Aiseesoft.

2. COPYRIGHT

All titel och upphovsrätt till och till PROGRAMVARAPRODUKTEN (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik och text som ingår i PROGRAMVARAN), det medföljande tryckta materialet och eventuella kopior av PROGRAMVARAN ägs av Aiseesoft eller dess leverantörer. PROGRAMVARAN är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Därför måste du behandla PROGRAMVARAN som allt annat upphovsrättsskyddat material.

3. BEGRÄNSNINGAR

- Aiseesoft respekterar artisters och filmbolags rättigheter, och korrekt användning av PROGRAMVARAN bryter inte mot dessa rättigheter. Du kan inte kopiera DVD-skivor för att sälja eller ge bort kopior, eller för något kommersiellt syfte.

- Aiseesoft avråder från alla försök att kopiera hyrda DVD-skivor. Det är olagligt att göra en kopia av en DVD för de flesta andra ändamål än ditt eget personliga bruk. Aiseesoft respekterar artisters och filmbolags rättigheter och ber dig att göra detsamma.

- Med hjälp av SOFTWARE skapas säkerhetskopior av DVD-skivor. Kopian kommer att vara en arkivskopia av en DVD, skapad enbart för privat och personlig användning av DVD-ägaren från vilken den gjordes. Federala upphovsrättslagar förbjuder obehörig reproduktion, distribution eller utställning av upphovsrättsskyddat material, om det finns, i arkivbackupen. Återförsäljning, reproduktion, distribution eller kommersiellt utnyttjande av arkiveringskopian är strängt förbjudet. Vi ber dig att respektera upphovsrättsinnehavarnas rättigheter.

4. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

- Begränsningar av omvänd teknik, dekompilering och demontering.

Du får inte omvända, dekompilera eller demontera objektkodspartierna i PROGRAMVARUPRODUKTEN, förutom och endast i den mån sådan verksamhet uttryckligen är tillåten enligt gällande lag trots denna begränsning.

- COVER CD.

Reproduktion och distribution av Aiseesoft-programvara (endast utvärderingsexemplar) på olika omslags-cd-skivor som publicerats av associerade tidskrifter är tillåten. En kopia av tidningen med CD måste dock skickas till Aiseesoft Studio.

- TERMIN

Denna licens gäller tills den avslutas. Du kan avsluta det när som helst genom att förstöra Programvaran, tillsammans med alla kopior av den. Denna licens kommer också att upphöra om du inte följer något villkor eller villkor i detta avtal. Vid en sådan uppsägning godkänner du att förstöra Programvaran, tillsammans med alla kopior av dessa.

INGEN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Information och dokument som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive begränsningsgarantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Aiseesoft gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna webbplats; det ger dock inga garantier eller utfästelser om dess riktighet eller fullständighet. Aiseesoft lägger regelbundet till, ändrar, förbättrar eller uppdaterar informationen och dokumenten på denna webbplats utan föregående meddelande. Aiseesoft tar inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på vår webbplats. Din användning av denna webbplats sker på egen risk. Under inga omständigheter och under ingen juridisk teori ska Aiseesoft, eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera innehållet på denna webbplats, vara ansvarigt gentemot dig eller någon annan person för indirekta, direkta, speciella, tillfälliga skador eller följdskador som uppstår från din åtkomst till eller användning av denna webbplats.

DIVERSE

1. Aiseesoft tillåter inte att du använder vår PROGRAMVARAPRODUKT för att göra något som bryter mot den lokala lagen. Om du använder vår PROGRAMVARAPRODUKT för att utföra den olagliga aktiviteten, kommer resultatet att vara på ditt eget ansvar. Om du inte håller med om detta objekt, vänligen installera och/eller använd inte PROGRAMVARAN.

2. Den slutliga tolkningen lämnas efter vårt eget gottfinnande. Om du har några frågor angående detta EULA, eller om du vill kontakta oss av någon anledning, skriv till support@aiseesoft.com.