Aiseesoft

Villkor

Vänligen ta några minuter för att lära känna våra användarvillkor. Användningen av vår hemsida och alla beställningar som görs på den utgör ditt avtal om att följa följande Villkor och att vara bundna av dem.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande.

Genom Aiseesofts webbplats har du tillgång till en mängd olika resurser och innehåll. Dessa inkluderar programvara, webbsidor, data, meddelanden, text, bilder, fotografier och grafik. Följande är villkoren i ett juridiskt avtal mellan dig och Aiseesoft Studio. Genom att gå in på eller använda webbplatsen eller innehållet som tillhandahålls på eller via webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av följande villkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda Aiseesofts webbplats. Vi kan när som helst revidera användarvillkoren och sekretesspolicyn utan att meddela dig. De reviderade användarvillkoren och sekretesspolicyn träder i kraft när de publiceras.

Användning av programvara: All användning av programvara är föremål för ett programvarulicensavtal som medföljer eller ingår i programvaran. Genom att ladda ner, installera eller använda programvara från denna webbplats anger du att du har läst och samtyckt till villkoren i avtalet. I händelse av att programvara som tillhandahålls på eller via webbplatsen inte är licensierad för din användning genom licensvillkor som är specifika för programvaran, får du använda programvaran enligt följande:
(a) Programvaran får användas endast för dina personliga, informativa, icke-kommersiella ändamål.
(b) Programvaran får inte modifieras eller ändras på något sätt
(c) Programvaran får inte omfördelas.
Alla rättigheter, titel och intressen som inte uttryckligen beviljas är förbehållna

Användning av material: Alla logotyper, startskärmar, sidrubriker, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och/eller klädsel (sammantaget "märken") som tillhör Aiseesoft eller dess tredje parts licensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, är det förbjudet att använda, kopiera, överföra, visa, modifiera eller distribuera märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Aiseesoft och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, integriteten och andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Ersättning: Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Aiseesoft, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter och anställda oskadliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller relaterade till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot något av dessa villkor.

Upphovsrätt: Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av Aiseesoft Studio. Allt material som finns på denna webbplats är skyddat av internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassas eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i någon media utan föregående skriftligt tillstånd från Aiseesoft Studio. Du får inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

varumärken: Varumärkena, logotyperna och tjänstemärkena ("märken") som visas på denna webbplats tillhör Aiseesoft eller andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda märkena utan föregående skriftligt medgivande från Aiseesoft eller sådan tredje part som kan äga märkena. Aiseesoft och Aiseesoft-logotypen är varumärken som tillhör Aiseesoft Studio.