Aiseesoft

Licensavtal för slutanvändare

Detta licensavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan licenstagarens slutanvändare ("Slutanvändare") och Aiseesoft Studio, utvecklaren av programmet ("Aiseesoft"), som reglerar användningen av Aiseesofts produkter ("Programvaran"). Genom att installera programvaran samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal.

SOFTWARE PRODUKTLICENS

PROGRAMVARAN är skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, såväl som andra immateriella lagar och fördrag. PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld, till dig för användning endast under villkoren i denna licens. Aiseesoft Studio förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig.

1. LICENSAVTAL

Denna EULA ger dig följande rättigheter med avseende på mjukvaruprodukten:
När du väl har registrerat dig beviljas du en återkallbar, personlig, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens för att installera och aktivera programvaran på en separat dator enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte distribuera eller göra programvaran tillgänglig över ett nätverk där den kan användas av flera enheter samtidigt, eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte först har köpt minst en MULTIANVÄNDARE-licens från Aiseesoft Studio. Att dela denna programvara med andra individer, eller tillåta andra individer att se innehållet i denna programvara, strider mot denna licens.

2. COPYRIGHT

All titel och upphovsrätt till och till PROGRAMVARAN (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik och text som ingår i PROGRAMVARAN), det medföljande tryckta materialet och eventuella kopior av PROGRAMVARAN. ägs av Aiseesoft Studio. PROGRAMVARAN är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Därför måste du behandla PROGRAMVARAN som allt annat upphovsrättsskyddat material och får inte ta bort eller dölja några äganderättsmeddelanden, etiketter eller märken från programvaran.

3. BEGRÄNSNINGAR

Du kanske inte, och du får inte tillåta andra att (a) omvandla, dekompilera, avkoda, dekryptera, demontera eller på något sätt härleda källkoden från programkodsdelarna i SOFTWAREPRODUKTEN, förutom och endast i den utsträckning som sådan Verksamheten är uttryckligen tillåten enligt gällande lag, trots denna begränsning. (b) modifiera, distribuera eller skapa avledande verk av PROGRAMVARAN PRODUKT; (c) kopiera (annan än en säkerhetskopia), distribuera, offentligt visa, överföra, sälja, hyra, hyra eller på annat sätt utnyttja programvaruprodukten.

4. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

- COVER CD
Reproduktion och distribution av Aiseesoft Studio (endast utvärderingsexemplar) i olika omslags-cd-skivor publicerade av associerade tidskrifter är tillåten. En kopia av tidningen med CD måste dock skickas till Aiseesoft Studio.

- TERMIN
Denna licens gäller tills den avslutas. Du kan avsluta det när som helst genom att förstöra programvaruprodukten tillsammans med alla kopior av den. Denna licens kommer också att upphöra om du inte följer något villkor eller villkor i detta avtal. Vid en sådan uppsägning godkänner du att förstöra mjukvaruprodukten tillsammans med alla kopior av den.

BEGRÄNSAD GARANTI

INGEN GARANTIER

Aiseesoft Studio frånsäger sig uttryckligen all garanti för PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAPRODUKTEN och all relaterad dokumentation tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Hela risken som uppstår till följd av användning eller prestanda av PROGRAMVARAN ligger hos dig.

AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i detta avtal förklaras ogiltig eller ogiltig genom lag eller rättsligt beslut, är parterna överens om att alla övriga bestämmelser som inte är ogiltiga eller ogiltiga ska förbli i full kraft.

INGEN ANSVAR FÖR SKADOR

Under inga omständigheter ska Aiseesoft Studio eller dess leverantörer hållas ansvariga för några som helst skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av affärsvinster, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller någon annan ekonomisk förlust) som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan. att använda denna Aiseesoft-produkt, även om Aiseesoft Studio har informerats om möjligheten av sådana skador.

DIVERSE

1. Aiseesoft Studio tillåter dig inte att använda vår PROGRAMVARAPRODUKT för att göra något som bryter mot den lokala lagen. Om du använder vår PROGRAMVARAPRODUKT för att utföra den olagliga aktiviteten, kommer resultatet att vara på ditt eget ansvar. Om du inte håller med om detta objekt, vänligen installera och/eller använd inte PROGRAMVARAN.

2. Den slutliga tolkningen överlåts till vårt gottfinnande. Om du har några frågor angående detta licensavtal, eller om du vill kontakta Aiseesoft Studio av någon anledning, skriv till support@aiseesoft.com.

ÖVRIGA VILLKOR

Aiseesoft Studio förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan meddelande, i enlighet med ändringen av relaterade lagar, förordningar och affärsstrategi. Den modifierade versionen kommer att släppas på vår sida. Om du inte håller med om några villkor i detta avtal, vänligen avsluta användningen av PROGRAMVARAN; din fortsatta användning anses acceptera detta avtal.

Aiseesoft Studio har befogenhet att göra den slutliga tolkningen och revideringen av detta avtal i den utsträckning som lagen tillåter.